Menü tulajdoni lap mobilmenü
Demeter Invest Kft.
+36 30 331 1903 info@tulajdonilap.eu

Árak

 

Tulajdoni lap másolat, teljes: 4650 Ft
2 db Tulajdoni lap másolat, teljes: 8500 Ft, 4250 Ft/db
Tulajdoni lap másolat, szemle: 3650 Ft
AKCIÓ! 2 db Tulajdoni lap másolat, szemle: 5900 Ft, 2950 Ft/db
E-hiteles teljes tulajdoni lap: 9650 Ft
E-hiteles szemle tulajdoni lap: 8650 Ft
Papír alapú közhiteles teljes: 10950 Ft
Papír alapú közhiteles szemle: 10350 Ft
Térképmásolat: 5650 Ft
Hiteles, papír alapú térképmásolat: 8900 Ft
Papír alapú és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap egyazon ingatlanról: 15650 Ft